Tilläggsinformation om produkten

BRUKSÄNDMÅL
• Rostfria golvsilens uppgift är att, leda vattnet till golvbrunnen, skydda golvbrunnen, vattenisoleringen
och att vara en del av designen på golvet.
• I rostfria golvsilens hål och mönster har man tagit i beaktande kraven för golvbrunnar EN-1253-2.
BRUKSÄNDAMÅL
På grund av kransens mått och form, är den speciellt enkel att installera den, i rätt höjd med kaklen.
Golvsilens krans är av rostfritt stål, är hållbar och tål bra slitage, locket kan vid behov bytas, exempelvis vid
inrednings byte.

Teknisk information

PRODUKT MÅTT MATERIAL
Krans 197x197x4 AISI304
Lock 172x172x2 AISI304

Ta kontakt
Kod Produkt namn Tilläggsinformation Riktpris. moms 0% €
3316786 ROSTFRI GOLVBRUNNSIL TÄHKÄ 197X197X4 46,98
3316966 SVART ROSTFRI GOLVBRUNNSIL TÄHKÄ 197X197X4 * 46,98

Anna määrä:

Lisää